Resiblock 22 til Effektiv Forsegling af belægningers overflader og fuger

Resiblock 22 er en mat belægningsforsegler, der reducerer porøsiteten i belægningens overflade og forhindrer indsivning af pletter i overfladen.

Et enkelt lag forsegler belægningen. Mat finish til beton eller tegl. Garanteret beskyttelse af belægningen.

Forsegleren stabiliserer belægningen ved at sive ind i fugesandet og binde sandpartikler og belægningens sideflader sammen.
Fugerne tætnes, hærder og sikrer derved mod mos, ukrudt og vandindtrængning men bevarer fugens normale elastiske evner til at optage bevægelseskræfter.

Velegnet til betonsten, tegl, betonfliser, natursten og -fliser (ikke velegnet til
marmor og belægning med ikke sugende overflader).

ISO 9001/2 certificering

Resiblock 22 mat belægningsforsegler fremstilles under ISO 9001/2 certificering.

Anvendelsesområder

 • Køreveje med tung og let trafik
 • Pladser
 • Gangarealer
 • Havne og terminalområder
 • Tankstationer
 • P pladser
 • Vandbassiner
 • Overkørsler

Stabil og sikker i brug

 • Godkendt til brug på servicestationer, standerpladser og lufthavne
 • Eliminerer eksplosionsfare ved ophobet
  brændstof under belægning
 • Forhindrer erosion af fugesand ved
  påvirkning fra jet og propel
 • Reducerer støv fra belægningen
 • Stor modstandsdygtighed overfor
  kommercielle kemikalier

Reducerer vedligehold

 • Virker som forsegler af overflader og fuger på de fleste støbte belægninger
 • Forhindrer at fugesand fjernes af sugende fejemaskiner
 • Forhindrer erosion af fugesand selv ved kraftig vandstrømning
 • Forhindrer vandnedsivning (sandflydning og nedbrydning af fundament sand)

Sikrer mod frostskader

 • Overfladeforseglingen er upåvirket af vand og is
 • Forhindrer skader i fundament sand forårsaget af frost / tø
 • Forhindrer frosthævninger
 • Påvirkes ikke af normale afisningssalte
 • Forhindrer nedsivning af klor-ioner fra afisningssal

Styrker belægninger

 • Velegnet til arealer med megen trafik
 • Eliminerer sprængning, revner og sætning forårsaget af tung trafik
 • Reducerer fliseløsning og afskalling
 • Styrker belægningen og er elastisk efter
  hærdning
 • Holder på fugesand og støtter derved
  sammenhængende belægning
 • Opfylder ASTMD 2370 (stræktest)

Let at anvende

 • Udlægges med vandkande, og overflader skrabes med gummiskraber.
 • Tillader efterfølgende optagning og nem rengøring af belægningsstenene, så disse kan genbruges, efter eventuelle gravearbejder.

Resiblock 22 til Industri etc.

resiblock 22Resiblock 22 er til den styrke krævende fuge med tung belastning og vandbassiner, hvor der ikke ønskes nedsivning af  vandet.

RESIBLOCK 22 er velegnet til alle typer opgaver, store og små.

Resiblock 22 er en specialpræparat urethan (SPPU) stabilisator af exceptionel effektivitet.
Udnyttes verden over på steder, der varierer fra torve, veje, indkørsler, parkeringspladser, lufthavne, bycentre, indkøbscentre, fortove etc.


 

Resiblock 22 til private

Ingen ukrudt og mos i de næste mange år og ingen vedligehold, kun almindelig fejning. Det lyder for godt til at være sandt, men det er det ikke.

 

Resiblock limer fugesandet fast til belægningsstenen, så regnvand ikke kan sive ned og underminere underlaget. Ukrudt kan ikke få grobund bare du renholder din belægning ved almindelig fejning. Resiblock forsegler overfladen på dine belægninger med et flot wet-look, så alger og andet snavs får sværere ved at angribe belægningen. Resiblock er resistent over for olie, benzin-syre, fedtstof, vejsalt osv.

Kort sagt – du har en ven i mange år, der giver dig mere frihed ved ikke at skulle bruge tid på vedligehold af dine havebelægninger i indkørsel, gangstier, og terrasser.

Ingen ukrudt og ingen underminering

Uden Resiblock kan belægningen i mange tilfælde ende sådan:

Når sandet forsvinder fra fugerne mistes stabiliteten i belægningen og biler skubber stenene og vand trænger ned og underminerer underlaget. Herefter bliver resultatet at belægningen forskyder sig og synker så der opstår huller, hvilket er til stor gene for trafikanter og gående. Resiblock 22 den effektive løsning på problemerne med belægningerne.

Download datablad og brugsvejledning til Resiblock 22.

Download sikkerhedsdatablad til Resiblock 22.

This post is also available in: German