Resiecco – Miljøvenlig Belægnings Forsegler

Resiecco en miljøvenlig belægningsforsegler, bestående af termoplastisk akryl polymer emulsion uden opløsningsmidler og bruges til at forsegle fuger og overflader på nye og gamle belægninger.

Produktet er hvidligt ved påførsel, men transparant ved ophærdning.

Ideelt til indendørs brug

Produktet er uden opløsningsmidler og er derfor ideelt til indendørs brug.
Produktet fungerer tillige som beton­støvbinder, og modvirker forvitring af betonbelægninger.
Det tilfører belægnin­gen en meget svag satinfinish, som i de fleste tilfælde ikke får belægningen til at falme, men snarere bevarer belægningens originale farve.

Let at rengøre

Behandlede overflader er lettere at rengøre. Resiecco er resistent overfor olie,benzin,vejsalt syre og opløsningsmidler.

Resieccos evne til at låse sandet i fugerne mellem belægningssten,gør produktet ideelt til anvendelse i butikscentre og på markeds­pladser, hvor hyppig rengøring med sugen­de maskiner finder sted.

Anvendelsesområder

 • Gangstier og fortove
 • Parkeringspladser og tilkørsler
 • Veje og indkørsler• Butikscentre
 • Terrasser

Resiecco kan anvendes til alle typer belægninger, men er ikke velegnet til marmor og belægning med ikke sugende overflader.

Fordele

 • Forhindrer at sand suges op af feje- sugemaskiner
 • Fri for opløsningsmidler
 • Miljøvenlig belægningsforsegler
 • Forhindrer vækst af græs og ukrudt i fuger
 • Kan anvendes indendørs
 • Ikke brandfarlig
 • Er resistent overfor  olie,benzin,vejsalt,syre og div. opløsningsmidler
 • Kan sikkert anvendes på legepladser og lignende
 • Holder på fugesandet selv ved kraftig regnfald
 • Minimal ændring i belægningens originale farve og fremtræden

Egenskaber:

Resiecco er Resiblocks miljøvenlig belægningsforsegler.

 • Forhindrer at sand fjernes af sugende rengøringsmaskiner
 • Forhindrer nedsivning af olie,bezin,vejsaltsyre og div. opløsningsmidler
 • Fungerer som fugestabilisator og støvbinder
 • Gør rengøring lettere specielt efter splid af fedt og madvarer
 • Har minimal indflydelse på belægningens originale farve og fremtræden
 • Forhindrer ukrudt og græs i at få grobund i fugerne

Let at anvende

 • Resiblock udlægges med vandkande, og overflader skrabes med gummiskraber, for overskyden materiale
 • Én-komponent forsegler – sikrer hurtig ibrugtagning af behandlede områder
 • Ved opgravning kan stenene afrenses og genbruges

Belægningens egenskaber bevares

Fugesandet tilbageholdes selv under de hårdeste påvirkninger, herunder kraftig regnfald og brug af fejesugemaskiner.

Fugerne er stort set uigen­nemtrængelige for vand, og problemer med forskydninger og nedbrydning af belægningen minimeres kraftigt. Resiecco hindrer olie, benzin, vejsalt, syre og div. opløsningsmidler i at trænge ned og  eliminerer grobund for ukrudt, når fugerne renholdes.

 

Download datablad og brugsvejledning til Resiecco.

Download sikkerhedsdatablad til Resiecco.