Resiecco – Miljøvenlig Belægnings Forsegler

Resiecco en miljøvenlig belægningsforsegler, bestående af termoplastisk akryl polymer emulsion uden opløsningsmidler og bruges til at forsegle fuger og overflader på porøse belægninger.

Produktet er hvidligt ved påførsel, men hærder op klart.

Ideelt til indendørs brug

Da produktet er uden opløsningsmidler, og derfor ikke afgiver nogen signifikant lugt, er det ideelt til indendørs brug.
Produktet fungerer tillige som beton­støvbinder, og modvirker forvitring af betonbelægninger.
Det tilfører belægnin­gen en meget svag satinfinish, som i de fleste tilfælde ikke får belægningen til at falme, men snarere bevarer belægningens originale farve.

Let at rengøre

Behandlede overflader er lettere at rengøre da olie, fedt og snavs ikke siver ned i belægningen, og modstår endvidere både kalcium og havsalt.

Resiecco’s forseglende virkning gør, at lodrette behandlede overflader næsten er selvrensende udelukkende ved hjælp af regnafvaskning. Fremdeles gør Resieccos evne til at binde sandet i fugerne mellem belægningssten, produktet ideelt til anvendelse i butikscentre og på markeds­pladser, hvor hyppig rengøring med sugen­de maskiner finder sted

Anvendelsesområder

 • Gangstier og fortove
 • Parkeringspladser og tilkørsler
 • Veje og indkørsler• Butikscentre
 • Terrasser
 • Halgulve

Kan anvendes til belægninger af beton, tegl, natursten, granit og skiffer. Resiecco er ikke velegnet til marmor og belægning med ikke sugende overflader.

Fordele

 • Forhindrer at sand suges op af feje- sugemaskiner
 • Fri for opløsningsmidler
 • Forhindrer nedsivning af pletter fra olie og madvarer
 • Miljøvenlig belægningsforsegler
 • Forhindrer vækst af græs og ukrudt i fuger
 • Kan anvendes indendørs
 • Ikke brandfarlig
 • Modstår olie og diesel
 • Eliminerer forurening af underliggende lag
 • Kan sikkert anvendes på legepladser og lignende
 • Holder på fugesandet selv ved kraftig vandstrømning
 • Minimal ændring i belægningens originale farve og fremtræden

Egenskaber:

Resiecco er Resiblocks miljøvenlig belægningsforsegler.

 • Forhindrer at sand fjernes af sugende rengøringsmaskiner
 • Forhindrer indsivning af olie, fedt og snavs
 • Fungerer som fugestabilisator og støvbinder
 • Gør rengøring lettere specielt efter splid af fedt og madvarer
 • Har minimal indflydelse på belægningens originale farve og fremtræden
 • Forhindrer ukrudt og græs i at få fæste i fuger

Let at anvende

 • Let at påføre med gummiskraber (Resiblock squeegee)
 • Enkomponent forsegler – sikrer hurtig ibrugtagning af behandlede områder
 • Tillader efterfølgende optagning af belægning (ved kabellægning og lign.

Belægningens egenskaber bevares

Fugesandet tilbageholdes selv under de hårdeste påvirkninger, herunder kraftig vandstrømning og støvsugning.

Fugesamlingerne forbliver stort set uigen­nemtrængelige for vand, og problemer med forskydninger og nedbrydning af belægningen minimeres kraftigt. Resiecco hindrer olie fedt og snavs i at trænge ned i belægningen og begrænser græs og ukrudtsvækst i fugerne.

 

Download datablad og brugsvejledning til Resiecco.

Download sikkerhedsdatablad til Resiecco.

This post is also available in: German