Resiblock 22 WB til Effektiv Forsegling af belægningers overflader og fuger

Resiblock 22 WB er en mat belægningsforsegler, der limer fugesandet til siderne på belægningsstenene og reducerer porøsiteten i belægningens overflade og forhindrer indsivning af pletter i overfladen.

Resiblock 22 WB stabiliserer belægningen ved at sive ned i fugesandet og lime fugesandet til siderne på belægningsstenene.
Når fugen er ophærdet, er den en hård fexibel gummifuge, der limer sig til siderne på belægningsstenene så ukrudt ikke kan få grobund og hindrer at fugesandet opsuges af fejesugemaskiner.

Velegnet til alle typer belægninger med sugende overflader.

ISO 9001/2 certificering

Resiblock 22 WB belægningsforsegler fremstilles under ISO 9001/2 certificering.

Anvendelsesområder

 • Køreveje med tung og let trafik
 • Pladser
 • Gangarealer
 • Havne og terminalområder
 • Tankstationer
 • P pladser
 • Vandbassiner
 • Overkørsler

Stabil og sikker i brug

 • Godkendt til brug på servicestationer, standerpladser og lufthavne
 • Eliminerer eksplosionsfare ved ophobet
  brændstof under belægning, da Resiblock hindrer nedsivning
 • Forhindrer erosion af fugesand ved
  påvirkning fra jet og propel
 • Reducerer støv fra belægningen
 • Stor modstandsdygtighed overfor
  kommercielle kemikalier, som olie,benzin,vejsalt og diverse opløsnings midler

Reducerer vedligehold

 • Virker som forsegler af overflader og fuger på støbte belægninger
 • Forhindrer at fugesand fjernes af sugende fejemaskiner
 • Forhindrer erosion af fugesand selv ved kraftig regnfald
 • Forhindrer vandnedsivning og derved underminering af belægningerne

Sikrer mod frostskader

 • Overfladeforseglingen er upåvirket af frost og islag
 • Forhindrer skader på grund af frost
 • Påvirkes ikke af vejsalte
 • Forhindrer nedsivning af klor-ioner fra afisningssal

Styrker belægninger

 • Velegnet til arealer med megen trafik
 • Styrker belægningen og fugen er elastisk efter
  hærdning og
 • Opfylder ASTMD 2370 (stræktest)

Let at anvende

 • Udlægges med vandkande, og overflader skrabes med gummiskraber.
 • Tillader efterfølgende optagning og nem rengøring af belægningsstenene, så disse kan genbruges, efter eventuelle gravearbejder.

Resiblock 22 til Industri etc.

Resiblock 22 WB er til den styrke krævende fuge med tung belastning.

Resiblock 22 WB er velegnet til alle typer opgaver, store og små.

Resiblock 22 WB er en specialpræparat urethan (SPPU) stabilisator af exceptionel effektivitet.
Resiblock er brugt i hele verden til at forsegle belægninger og fuger på torve, veje, indkørsler, parkeringspladser, lufthavne, bycentre, indkøbscentre, fortove,helleanlæg,rundkørsler etc.